Η πνευμονολόγος Αθανασία Πατάκα, παρέχει στο ιατρείο της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τις ιατρικές υπηρεσίες της για:

 

  • Σπιρομέτρηση                                                                                   
  • Διακοπή Καπνίσματος
  • Βρογχικό Άσθμα
  • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.)
  • Λοιμώξεις του Αναπνευστικού
  • Διερεύνηση Χρόνιου Βήχα
  • Εκτίμηση-Μελέτη απνοιών κατά τον ύπνο
  • Διάγνωση-Διερεύνηση καρκίνου πνεύμονα